acorus text

 
 

Co dělat

Co dělat:
Ženy které zažívají násilí potřebují především rychlou pomoc a podporu.
Ta spočívá především v získání informací , co mají dělat v případě nebezpečí, či napadení, zajištění bezpečného bydlení ( př. utajené azylové domy),bezpečnostního plánu , právní, sociální a psychické  podpory a pomoci.

Co dělat v případě  akutního napadení:
- Především je nutné, abyste  myslela na svou bezpečnost, utekla na bezpečné místo a pak si  přivolala pomoc.
- Volejte na  Policii ČR linku 158, neodklízejte žádné stopy.
- V případě zranění vyhledejte lékařské ošetření, nechte si vystavit doklad o zranění, ten pečlivě uschovejte.
- Je-li to možné pořiďte si fotografii zranění (na fotce musí být datum, jméno případně i jméno svědka).
- Je nutné zvážit svou bezpečnost, doporučujeme se o tom poradit ve specializovaném centru, či na non stop linkách.
- Případně rovnou odejděte do azylového centra, či k širší rodině.
- Nikdy neodcházejte bez dětí.

Co dělat v případě , pokud jste dlouhodobou obětí domácího násilí:
- Obraťte se na specializované centrum, které pomáhá obětem domácího násilí, kde vám pomohou s přípravou odchodu od násilného partnera a pomohou i s tzv.  bezpečnostním plánem.
- Důležité je vyhledání dočasného bezpečného útočiště- azylového domu, v širší rodině, či u přátel.
- Na případný odchod buďte připravena, mějte na bezpečném místě připravené doklady, důležité věci, peníze, léky,karty, kontakty telefonní, oblečení, oblíbenou hračku pro dítě.
- Rozhodně je důležité docházet opakovaně do specializovaného centra, které pomáhá obětem domácího násilí, a rozšířit si síť pomoci.
- Pokud máte nezletilé  děti je na místě kontaktovat i příslušené OSPOD a popsat jim situace, ke kterým dochází ve vaší rodině, zvláště jsou-li děti svědky domácího násilí.
- Na pachatele domácího násilí je možné podat trestní oznámení podle § 215 a tr. zákona, ( týrání osoby blízké ve společné domácnosti)vždy je ale důležité před tím zvážit své bezpečí.
- Důležité je vědět, násilí není vaše vina, odpovědnost za násilí nese pachatel.

 
 

 

Vyhledat