acorus text

 
 

Pojem domácí násilí představuje psychické, fyzické, sexuální a ekonomické násilí od blízké osoby s cílem ublížit a získat nad obětí převahu a moc. Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a v závažných případech i život oběti. Odehrává se převážně skrytě v soukromí, proto zůstává také často i po dobu několika let utajeno. Je opakované a má stupňující se tendenci.

 
Domácí násilí jako jedna z nejrozšířenějších forem agrese je nezávislé na věku, vzdělání, materiálním zabezpečení, profesi, socio-kulturní úrovni, náboženském vyznání a národnosti.
 
Domácí násilí může směřovat od kohokoliv ke komukoliv. Ve většině případech je však v rodině pácháno muži na ženách, rodiči na dětech nebo je tato agrese směřovaná i na seniory či handicapované jedince.
 
„Obecně lze říci, že domácí násilí je chování, které u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé, přičemž mezi těmito lidmi existoval nebo existuje blízký vztah. Prostřednictvím moci, kterou tento strach poskytuje, určuje násilník chování oběti.“
 
 
 

 

Vyhledat