acorus text

 
 

Rizikový partner

Rozpoznat, že se z partnera, s kterým žena chodí, může vyvinout násilník, je na počátku vztahu těžké. Přesto si lze všímat určitých znaků a způsobů chování, které mohou signalizovat pozdější násilí ve vztahu.

Žena, která je zamilovaná, nevidí signály, které ukazují na sklony k mocenskému a násilnému chování partnera. Často se stává, že sice není s některými aspekty vztahu spokojená, ale nepřipouští si, že by to mohlo být v budoucnu pro ni ohrožující. Nevěří tomu, co vidí a slyší, věří v lásku partnera, která všechno překlene.

Je třeba přijmout skutečnost, že negativní projevy chování partnera, které na počátku vztahu ženě vadí, se mohou v průběhu let spíše vystupňovat. Žena by v žádném případě neměla věřit tomu, že se partner změní z lásky k ní.

Z hlediska možného rozvoje násilí ve vztahu lze vysledovat určité signály, kterých by si žena měla na počátku vztahu všímat, přičemž se nemusí vyskytovat v každém vztahu všechny.

Jedná se o následující varovné signály:

•    nadměrná naléhavost
Partner často poměrně brzy nutí ženu, aby se zasnoubili, měli svatbu, měli děti apod. Jakoby si ji chtěl pojistit. Jiný typ naléhání je např. brzy po seznámení muž naléhá na ženu, aby spolu chodili, žena odmítá, on se však tímto postojem nedá odradit a od počátku na ni soustavně a vytrvale činí nátlak, až to žena vzdá, podlehne a začne s ním chodit jen proto, že byl vytrvalý a že zrovna nikoho jiného nemá.

•    velká dominance ve vztahu
Partner rozhoduje sám o věcech, které se týkají obou. Rozhoduje např. kam půjdou, co si koupí, koho pozvou na návštěvu apod. Partner pod rouškou „že to myslí dobře“, rozhoduje i o soukromých věcech týkajících se výhradně ženy, např. s kým se má žena stýkat, jaké koníčky by měla mít, jak se má oblékat, co se pro ni hodí a co ne, co si má koupit apod.

•    vnímání žen jako méněhodnotných bytostí nebo pohrdavý vztah k ženám
Partner nebere vážně nic, co řekne žena, neuznává ženy jako rovnoprávné partnerky, vyvyšuje se nad ně, mluví o nich pohrdavě a k jejich pojmenování používá hanlivé výrazy.

•    narcistické zaměření osobnosti
Partner dává najevo svůj pocit jedinečnosti a výjimečnosti, málokoho uznává jako sobě rovného (často používá větu: „Všichni jsou blbí.“). Nedokáže se vcítit do druhých lidí a okolní svět vnímá pouze skrze sebe, např. nechápe, proč se s ním nechce žena sejít, když je nemocná apod.

•    extrémní polohy vztahu k vlastní matce
Partner svoji matku buď bezmezně, nekriticky miluje a je na ní závislý, nebo se k matce chová jako k podřadné bytosti, tzn. jako ke kterékoli jiné ženě, kterou neuznává jako rovnu muži.
 
•    nadměrná kontrola
Partner chce o ženě vědět všechno o její minulosti i současnosti, znát každou její myšlenku, každý krok. Když nejsou spolu, často ženu opakovaně kontroluje telefonicky, zpočátku pod nějakou záminkou, např. dotazu, předání informace, vyznání lásky apod.

•    snaha o pozvolnou izolaci od sociálních kontaktů
Partner je nespokojený, že žena udržuje kontakty s rodinou či přáteli nebo že má své vlastní zájmy, na kterých se on nepodílí, např. cvičení aerobiku, jazykové kurzy apod. Často lidi, kteří jsou ženě blízcí, kritizuje, argumentuje tím, že jsou špatní a proto by se s nimi žena neměla stýkat.

Kromě výše uvedených signálů, které se jednotlivě nebo dohromady v různé míře objevují téměř ve všech vztazích, kde se později vyvinulo násilí, je třeba si všímat ještě dalších znaků, které však nemusí být obsaženy v každém násilném vztahu. Avšak pokud se vyskytnou, je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Jedná se o následující signály:

•    nadměrné požívání alkoholu
Partner pravidelně konzumuje alkohol nebo se opíjí v pravidelných časových periodách. Žena by neměla věřit tomu, že partner přestane pít kvůli ní nebo dítěti. Naopak narozením dítěte se často situace ještě více vyhrotí a zkomplikuje.

•    experimentování s drogami nebo užívání drog
Jestliže partner experimentuje s drogami nebo je už závislý, jedná se o vysoce rizikový vztah. Ženy v těchto vztazích často přijímají roli zachránkyně a věří, že společně dokážou partnerův vztah k drogám překonat. Často se však stává, že partner ženu nutí drogu také zkusit a dostávají se do závislosti oba.

•    špatná pověst partnera nebo jeho přátel
Dozví-li se žena, že partner pochází z kriminálního prostředí, byl v minulosti trestaný zejména za násilnou trestnou činnost, má kolem sebe kamarády, kteří mají špatnou pověst, neměla by věřit báchorkám, že byl trestán nevinně, že ho ostatní vyprovokovali nebo že lidé kamarády i jeho pomlouvají nespravedlivě.

•    rizikové chování
Partner se chová nezodpovědně, jakoby neměl zdravý pud sebezáchovy vůči sobě a svému okolí, např. jezdí nebezpečně autem, vyhledává rvačky i proti přesile, jezdí s kočárkem tak, že hrozí nebezpečí vypadnutí dítěte, pokud je nemocný, nebere léky nebo je kombinuje s alkoholem i v případě, že se to vylučuje apod.

•    obdiv k síle a moci
Partner uznává výhradně sílu a moc jako prostředek dosažení cílů a ovládání lidí. Nadměrně obdivuje diktátorské režimy, historické osobnosti jako je např. Hitler, Nero apod., agresivní sporty jako je box, karate apod. nebo sporty zaměřené na zvýšení fyzické síly a maskulinity jako je kulturistika, uznává pouze bojová plemena psů apod.

•    chování vymykající se v některém aspektu normě
Partnerovo chování se v některých oblastech vymyká běžné normě, např. často vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni pokusí, je extrémně žárlivý, neovládá své emoce a často nepřiměřeně reaguje na běžné podněty, v oblasti sexuální vyžaduje neobvyklé nebo bolestivé praktiky apod.

•    manipulativní chování
Partner často neříká věci na rovinu, snaží se vzbudit v ženě pocit viny, často mění nálady bez zjevné příčiny, nikdy není s tím, co žena udělá, spokojen apod.

Kontakt

 
 

 

Vyhledat