Alzheimer, a co teď?

Alzheimerova nemoc je stav, kdy je narušována část mozku a klesá úroveň kognitivních funkcí. Zasahuje myšlení, paměť a úsudek. Je nejčastější příčinou demence. Jako první ji popsal v roce 1907 Alois Alzheimer.

Alzheimerova nemoc začíná velice pozvolna, její nástup je plíživý a nenápadný, často nepozorovaný. Nejprve zasahuje krátkodobou paměť, kdy člověk často zapomíná, zdánlivě běžně funguje, ale občas mu něco vypadne. Nemocní mají narůstající problémy s rozhodováním, vyjadřováním myšlenky a často se jim změní celá osobnost. Často se zdůrazňují rysy osobnosti, které se během života ukazovaly jen ve vypjatých situacích.
vlastní svět

Samozřejmě každé nemoci je mnohem lehčí předcházet než ji léčit. Proto i zde je důležitá prevence. Základem je zdravý životní styl, pravidelný pohyb ale také udržování mozku v běhu i ve vyšším věku. Poslech hudby, křížovky, sudoku, rozhovory nebo třeba malování může pomoci udržovat mozek v kondici. I pokud nemoc udeří, je třeba stále s mozkem pracovat, zapojovat jej a trénovat.

Péče o osoby s touto nemocí není jednoduchá. Pokud se rozhodnete pečovat o seniora s demencí doma, počítejte s opravdu náročnou prací. Využít můžete třeba některé z ambulantních nebo terénních sociálních služeb. Je dobré také zapojit širší rodinu, především dokud si je senior trochu pamatuje a nemá problém se s nimi vídat. Časem totiž mnohdy zapomínají i na bližší rodinu a bojí se jich, vnímá je jako cizí osoby.
pacient s chodítkem

Každopádně, i když se rozhodnete pro odbornou péči v některém z pobytových zařízení, nic si nevyčítejte. a proto se nemusíte bát o své blízké v těchto zařízeních. V domovech se zvláštním režimem mají senioři spoustu aktivit, které rozvíjí jejich schopnosti, nebo aspoň udržují ty, které mají senioři zafixované. Pečují o ně vyškolení odborníci, kteří dělají svoji práci s nadšením a zápalem.