Ten správný krok k vlastní provozovně

Vlastní autoservis je bezesporu velkým závazkem, který však může nejednomu nadšenci do motorových vozidel splnit jeho celoživotní sen. Ať už se rozhodnete pro zřízení nové provozovny nebo jen vylepšujete tu stávající, jedno je vcelku jasné, bude se jednat o velmi nákladnou investici. Tato investice ale může zajistit příliv nových zákazníků, které provozovna potřebuje. Konkurence je mnohdy velmi vysoká, jinak tomu není ani v případě servisu automobilů, investicí do kvalitního vybavení je ale možné udržet krok s konkurencí.

Kontrola podvozku

Vše začíná u správného výběru místa pro provozovnu

Jistě není zapotřebí připomínat, že autoservis představuje provoz, jehož případný hluk i zápach by mohly negativně ovlivnit vztahy s případnými sousedy. Pro provozovnu proto vybírejte místo, které je v dostatečné vzdálenosti od obytných a kancelářských budov. Budova musí splňovat veškeré předepsané stavební, hygienické a bezpečnostní normy. Také musí být zkolaudována dle platného stavebního zákona za podobným účelem, ke kterému bude budova provozována. V blízkosti autoservisu by mělo být k dispozici dostatečné množství parkovacích míst. Provozovna musí být následně odpovídajícím způsobem označena a je také důležité určit odpovědnou osobu, který bude na provoz dohlížet.

Oprava karosérie

Jak se k vybavení autodílny staví zákon

Zákon už nijak dále neupravuje vybavení autodílny, je tedy na uvážení její provozovatele. Mějte však na paměti, že investice do nového vybavení se může vrátit hned dvojnásob. Úsporou času a zkvalitněním nabízených služeb pro zákazníky. Základní vybavení je všem automechanikům moc dobře známo. Pro práci v autoservisu nesmí chybět hydraulické zvedáky, plnička kapalin, ruční nářadí, pasametr I-nastroje nebo třeba náhradní díly. Vždy záleží, kolik jste ochotni do základního vybavení investovat. Díky kvalitnímu vybavení však snáze udržíte krok s konkurencí.