Zpátky ke kořenům lovu

Lov. Dříve způsob obživy, dnes bráno jako prostředek zábavy či sport. Je na pováženou, zda je možné o zabíjení uvažovat jako o sportu. V dřívějších dobách byl lov otázkou přežití. Osobní kontakt s kořistí působilo jako cosi velice emotivního, také nástroje k lovu podle toho vypadaly. Dnešní lovec je vybaven puškou, která z bezpečné vzdálenosti uštědří kořisti ránu.
Proto také dochází k hromadné konzumaci a sériové výrobě naporcovaného masa. Většina spotřebitelů ani neví, jak maso vzniká.
hod bumerangem.jpg
Z toho důvodu také může docházet k plýtvání touto surovinou. Kdyby alespoň polovina spotřebitelů věděla o výrobě masa, jistě by se jej zřekla.
Díky prastarým technikám lovu se vyvinuly nejrůznější nástroje k lovu. Jeden z nejznámějších a nejkurióznějších je bumerang. Jedná se o velice specifický nástroj využívaný a známý hlavně z oblasti Austrálie.
Dalo by se říct, že se jedná o zbraň zahnutého tvaru, která sloužila k lovu. Jejím správným hozením dojde k návratu bumerangu k majiteli. Tím odpadá námaha chození pro zbraň při neúspěšném hodu. Zbraň je samozřejmě na hranách ostrá, tudíž musí majitel dávat pozor, aby bumerang chytal oběma rukama.
koala na stromě.jpg
Málokdo ale ví, že bumerang byl také rozšířen nejen v oblastech Austrálie jeho evropská odnož se nazývá kylie. Funguje na stejném principu, avšak s tím rozdílem, že se nevrací. Což je podstatné negativum, i přesto to můžeme považovat za úspěch evoluce evropských zbraní.
Nejstarší dochovaná kylie je stará přes 20 000 let a byla nalezena ve Vysokých Tatrách.
Jak to, tak bývá s historickými uměními boje či lovu i z bumerangu a kylie se stal druh sportu. Jedná se hlavně o žonglování s dvěma bumerangy nazývané Juggling. V rámci tohoto sportu se hodnotí několik aspektů.
·         Dolet(rekordem je osmdesát jedna chycení)
·         Vytrvalost(238 metrů, největší dosažená vzdálenost)
·         Počet chycení(1297x chycen)