Zpátky ke kořenům lovu

Lov. Dříve způsob obživy, dnes bráno jako prostředek zábavy či sport. Je na pováženou, zda je možné o zabíjení uvažovat […]

Read more →